Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

MaisART
Rantakyläntie 51, 38360 Sastamala

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Antti Syrjälä

antti@maisart.fi

3. Rekisterin nimi

MaisART.netin asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkuuteen liittyvien asioiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteristä löytyy asiakkaan tilaukseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet, tilausnumero, tilauspäivämäärä sekä asiakkaan itsensä syöttämät yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään henkilöiltä itseltään tilauksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja, ellei voimassa oleva laki sitä velvoita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterit ovat sähköisessä muodossa palveluntarjoajan palvelimella, jonka suojauksesta he ovat huolehtineet. Käyttöoikeus rekistereihin on turvattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat MaisARTin asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.